Hoeveel voorraad heb ik nodig

Hoeveel voorraad heb ik nodig

Hoe gezond is jouw voorraad? Klopt het plaatje? – Chapter 2

Na Chapter 1 (Hoeveel voorraad heb ik nodig Chapter 1) heb je jouw grenzen verkend.  Jullie zijn het erover eens.  Dit wil niet zeggen dat je geen grenzen kan verleggen in de toekomst, maar jouw doel is duidelijk, je gaat werken naar dat doel en gaat straks een stap verder.

Je weet wat jouw klant verwacht.  Ook jouw interne klant(en).  (SIPOC – CTQ)

Nog steeds hebben we een goed zicht op wat er in ons magazijn aanwezig is.  Wat er niet (meer) moet zijn hebben we netjes opgeruimd/verwijderd, het magazijn is proper.  

Aan de hand van data kunnen we gaan verkennen wat onze theoretische voorraad zou kunnen zijn.

Analyseer, objectiveer.

Afhankelijk van bedrijf tot bedrijf en situatie tot situatie kan je een bepaalde historische periode bekijken, samen met een forecast.  Persoonlijk kijk ik meestal 3 jaar terug.  Hoor ik tijdens gesprekken binnen het bedrijf dat er echt een enorme groei is geweest ‘de laatste jaren’, dan zal die groei zich ook gaan manifesteren in de analyses en krijgen we straks een mooie curve uit de data die dat reflecteert.

Niet zelden zien we echter bij de analyses dat de groei in cijfers (data) zich anders manifesteert dan in ‘gevoel van groei’.  M.a.w. de geobjectiveerde groeicurve = data, ligt wat anders dan de gevoels-curve.  Niets mis mee, men is enthousiast, de zaken gaan goed, maar voor ons voorraadverhaal is het nodig dat we ook grijpbare en begrijpbare gegevens hebben waarmee we aan de slag kunnen.

Trends.

In die data gaan we ook op zoek naar ‘trends’.  Zijn er seizoensgebonden factoren (meestal afhankelijk van de aard van het bedrijf en de sector(en) waarin het bedrijf actief is)?  Komen die curves over meerdere jaren in dezelfde periodes terug?  Zijn er bepalende economische factoren, schaarste op de markt, wetgeving enz. die deze curve beïnvloed hebben?  Eénmalig of blijvend?

Zien we bepaalde tendensen binnen bepaalde productgroepen en is er een algemene tendens?

Zijn pieken in verkoop/vraag te verklaren?  Wanneer we een piek zien die het gevolg was van een marketing actie, een gerichte promotie, dan is dit een gegeven waarmee rekening moet gehouden worden.  Wanneer die piek zich niet herhaald heeft is het een éénmalig gegeven.  Een weliswaar succesvolle meerverkoop, maar na een gerichte actie.

Heb je acties gepland voor de toekomst?  Met nieuwe of bestaande producten?  Gericht naar nieuwe of bestaande klanten/markt?

ABC

Een vaak gemaakte analyse, die de meesten onder jullie wel zullen kennen, is de ABC analyse.  Je bent wellicht vertrouwd met de begrippen High-runner en Low-runner of Fast-movers en Slow-movers.

Een ABC analyse is een héél nuttige analyse, maar je kan deze analyse nog krachtiger maken door er elementen mee te combineren.  Een High-runner kan in omzet een high-runner zijn, maar door die éénmalige marketing actie is de kans dat dit artikel een high-runner blijft eerder klein.  Jouw high-runner kan in omzet een high-runner zijn, maar is dat ook zo op vlak van marge?

Wil je jouw magazijn vol steken met ‘omzet-verhogende’ producten of met ‘marge-verhogende’ producten? 

Wil je meer verkopen of meer verdienen?

Herinner je nog?  Sales-gedreven… push…

Magazijnruimte.

We hebben maar een beperkt aantal vierkante/kubieke meters magazijn.  Waarmee leggen we die vol? 

Producten met neerwaartse trend.  Gaan we die blijven aanhouden?  Wat zegt onze forecast?  Gaat de vraag eerder verder afnemen, stabiliseren, terug oppakken?  Is een versnelde afbouw en stopzetting een betere oplossing?  We creëren dan vrije magazijnruimte voor nieuwe producten of voor onze high-runners.

Wat zijn de marges van de dalers?  Waarom daalt een product waarop we een goede marge scoren? 

ABC op omzet loopt niet altijd gelijk met ABC op aantallen.  Operationeel gezien is een ABC op aantal een heel goede hulp bij magazijninrichting.  Welk product moet ik het vaakst picken?  Hoeveel plaats voorzie ik per product in Lm (lopende meters) of aantal paletplaatsen, picklocaties enz.

M.a.w. ABC is een leuke basis, geeft al wat inzichten maar je kan het nog straffer maken door er elementen aan toe te voegen.

‘Die analyses heb ik niet nodig, dat weet ik zo ook wel’.

Ik weet het wel, al die analyses, al die data.  ‘Wat heb je eraan’?  ‘Is dat nu echt allemaal nodig’?

‘Ik weet zo ook wel wat we veel of weinig verkopen’.  En ik kan zo nog wel wat quotes aanhalen.

Wel, is het nodig?

Stel jezelf de vraag.

Ligt ‘wat je zelf wel weet’, in lijn met wat je operationeel ziet gebeuren?  Is jouw voorraad op punt en correct?  Liggen ‘de juiste’ producten in de rekken in ‘de juiste hoeveelheden’ en op het ‘juiste moment’?

Liggen er ‘winkeldochters’?  Ken je al jouw High-runners en Low-runners of non-movers?

Een grondige analyse, binnen het juiste kader, gebruik makend van kwalitatieve data, levert heel wat inzichten op.  Gebruik deze analyses om een beter inzicht te krijgen in jouw voorraad zodat je die beter kan gaan sturen.  Begrijpen wat er gebeurt.  Inzicht en doorzicht.

Leer.

Staat jouw voorraad in lijn met wat je ziet in de analyses?  Ligt jouw ‘buikgevoel’, dat overigens héél waardevol is, in lijn met jouw data en de analyses hierop? 

Kan je wat leren uit die analyses?  Geven ze je inzichten die je nooit eerder hebt gehad?

Niet zelden krijg ik te horen ‘zo hebben we het nog nooit bekeken’.  Dit betekent niet dat je het tot dan toe fout bekeek, nee, je bekeek het ‘anders’.  Analyseer, objectiveer, ‘leer’. 

Constant improvement vraagt om ‘leren’ en (anders) kijken.

25/09/2023