Ik heb geen plaats genoeg!

Ik heb geen plaats genoeg!

Plaats, ruimte …

In heel wat bedrijven is ‘plaats hebben’ een probleem, of beter gezegd, géén plaats hebben.

‘We moeten uitbreiden, het is te klein’.

Is het ‘te klein’?

Wat staat er allemaal in jouw bedrijf dat je kan missen? Kan je ’verdichten’ m.a.w. meer spullen op dezelfde oppervlakte zetten door beter na te denken en beter te benutten. 

Kan je de hoogte in?

Hoeveel vierkante meter men ter beschikking heeft weet men meestal maar hoeveel kubieke meter?

Plaats is niet enkel 2 dimensioneel, denk in 3 dimensies.

Moeten jouw toestellen, machines altijd op diezelfde plaats staan of kunnen we mobiel gaan?

Planning heeft een rechtstreekse invloed op ruimte. Betere planning, betere flow, betere doorstroming heeft onmiddellijk effect op ruimte zonder bijkomende investering.  Je investeert op dat ogenblik in creativiteit, training, overleg, betere organisatie… maar niet in gebouwen.

Verhuizen, uitbreiden, lijkt noodzakelijk, maar vaak kan je nog een hele tijd verder op de huidige locatie mits de nodige inventiviteit. Je hebt dan meer tijd om uit te kijken naar de geschikte ruimte, gebouw, locatie enz. zonder druk.

Tiny Company.

Net zoals je in een tiny house ‘ruim’ kan wonen kan je ook vlot werken in een ’tiny company’.

Bekijk het anders.

Beleef ruimte op een andere manier.

In de toekomst, zeker in ons drukbevolkt landje, zal ruimte enkel schaarser (én nog duurder) worden. 

In de residentiële bouwwereld is men zich al bewust van ‘anders gaan wonen’.  Wel, zijn we in de bedrijfswereld ook klaar om ‘anders’ te gaan stockeren, anders te gaan produceren (monteren …)? 

Het ‘hybride werken’, een uitloper van de Corona crisis, heeft er al voor gezorgd dat we vooral op administratieve afdelingen wat anders zijn gaan denken.  Maar wat met de productievloer, de voorraadruimte …?

Het staat vol.

Tijdens een aantal opdrachten van de laatste jaren werd ik geconfronteerd met de gekende zin ‘we hebben geen plaats’. 

En vaak was dat ook effectief zo.  ‘Alles staat vol’.

Maar… alles staat vol is niet synoniem met ‘we hebben geen plaats’.  (?!)

Bij elke opdracht werd er een MagazijnMapping gedaan.  M.a.w. medewerkers gaan aan de slag om ‘alles’ wat er zich in het magazijn bevind te ‘mappen’. (MagMap App van ProZes) 

Wat staat waar?  Hoe groot is het?  Wat weegt het?  Hoe ziet het eruit (fotos) enz.  We kregen op die manier een realistisch beeld van ‘wat neemt plaats in binnen het bedrijf’.

Ik had het hier al eerder over in de vorige artikels.

Wel, eenzelfde oefening kan ook perfect gebeuren op de werkvloer (productie, montage, administratie), waar het minder evident is om te gaan mappen wat er staat maar het zeker mogelijk is om alles in kaart te brengen. 

5S kan hier ook aan bijdragen.  (5S)

Alles netjes maken, in kaart brengen wat er wel en niet hoort te staan (je weet wel de 5S quarantaine ruimte …).  Scheiden, Schikken …

De wendbare werkvloer.

Binnen een productieomgeving kan je ook creatief aan de slag door even de machinebezetting af te wegen t.o.v. de plaats die die machines/toestellen/tafels enz. ‘constant’ bezetten.  Is dat nodig?  Wanneer je machines hebt die een lage(re) bezettingsgraad hebben en die verplaatsbaar zijn opent zich een piste die ik eerder bewandelde.  We zetten wielen onder die machines (tafels, rekken …) en ‘rollen’ ze weg van de werkvloer wanneer ze niet gebruikt worden. 

De ‘inactieve machines/apparaten’ komen dan samen op een veel compactere (in vloeroppervlakte) ruimte, hetgeen de ‘actieve’ productievloer meer ruimte geeft.  Dezelfde machines zijn nog steeds binnen die ‘4 muren’ aanwezig, maar er wordt anders mee omgegaan.

Op die manier creëer je een ruimere omgeving voor die activiteiten die op dat ogenblik wél belangrijk zijn en plaatsvinden.  Wanneer een aantal machines nodig zijn voor een bepaalde productie worden deze naar de vloer gehaald en staan ze daar niet langer dan nodig. 

M.a.w. we gaan onze productieruimte flexibel benutten.  Agility in workspace. 

Alle ‘nodige’ machines hebben/krijgen ‘een plaats’, niet ‘hun’ plaats. 

Laat het rollen.

Doordat moderne machines van lichtere materialen worden gemaakt dan de oudere, zware, ‘gegoten’ machines, is het mogelijk om heel wat ‘mobiel’ te maken.  Er zijn speciale wielen in de handel die heel wat gewicht aankunnen en die het ook toelaten om de machine heel snel operationeel te hebben.  Het ‘vlak’ stellen van de machine verloopt heel eenvoudig en snel.  Het opheffen van de machines gebeurt door het inventieve mechanisme in die wielen.  Wanneer de machine stationair staat hebben de wielen geen functie en rust de machine op (verstelbare/regelbare) ‘poten’.  De machines kunnen vaak op ‘mankracht’ worden weggerold. (het niet moeten gebruiken van heftrucks en andere toestanden om te verplaatsen draagt ook bij aan veiligheid en schadevrij verplaatsen).

We hebben dus een flexibele machine-lijn die er naar gelang de nood van de productie anders kan uitzien op verschillende tijdstippen.  Vaak verkort een dergelijke manier van werken ook de doorlooptijd aangezien de machines kort bij elkaar geplaatst kunnen worden voor die bepaalde productie-flow. (flow bevorderend)

Zelfs voor machines die iets frequenter gebruikt worden kan het ‘mobiel zijn’ een voordeel zijn om extra te werken op flow.  In sommige gevallen kan je spreken van een bepaalde specifieke ‘klant-flow’, eigen aan een specifiek product.

In een kleine kerk kan je ook een grote mis doen.
– mijn grootvader –


No way.

Ik hoor het al : ‘bij ons gaat dat niet hoor’, ‘onze machines kan je niet verplaatsen’.

Den er even over na, stap eens uit je box, je zal verrast zijn van wat mogelijk is!

Plan to excel.

Ik haalde het hierboven al aan, ‘planning’. 

Ik herinner mij een spreekwoord dat ik vroeger regelmatig hoorde : ‘In een kleine kerk kan je ook een grote mis doen’. 

Veel ruimte hebben is leuk en aangenaam, maar het kan kleiner.  Beperkte ruimte hebben kan ons ook aanzetten om net wat ‘Lean-er’ gaan te werken.  Strikter op te volgen wat er op onze vloer gebeurt.  Net wat meer inzetten op orde en netheid.  Snellere doorlooptijd, minder WIP, betere kennis van processen enz.  De beperkte ruimte kan ook een Lean-accelerator zijn als je er goed mee omgaat. 

Begin wel niet te ‘pushen’!  Houd het pull principe in stand.

Méér vierkante meters.

Vooral binnen bedrijven die high-mix-low-volume werken kan een dergelijke manier van werken meerwaarde bieden.  Je kan vlot inspelen op de klant-vraag en je kan meerdere productieopstellingen configureren naargelang de nood.

Blijft de groei aanhouden en wordt het écht te klein, dan heb je ook wat langer tijd gehad om na te denken over ‘ruimte’ en hoe je er kan mee omgaan.  Jouw nieuwe omgeving zal er wellicht anders gaan uitzien dan wat je oorspronkelijk in gedachten had.  Jouw nieuwe inzichten en ervaringen van ‘ruimte’ zullen zeker hun meerwaarde hebben bij het ontwerp van, of de zoektocht naar, de ‘nieuwe’ omgeving.

Naar ‘meer vierkante meters’ verhuizen levert niet noodzakelijk ‘meer plaats’ op.  Het is vooral wat je met die plaats doet en hoe je ermee omgaat. 

Denk ‘ruimer’ om ‘plaats’ te creëren.
– Bart –

23/06/2023