Tijd voor Teit

Tijd voor Teit

Een aantal jaren geleden schreef ik een post op LinkedIn met de titel Teit voor Tijd!.
Ik haalde deze nog eens vanonder het stof en zette de ’teit voor tijd’ even in het licht van ProZes en Lean.

Wanneer we het over Lean hebben, hebben we het over ‘waste’. Hoe halen we zoveel mogelijk afval uit onze processen en creëren we zoveel mogelijk ‘waarde’?

TIMWOODS somt de verschillende vormen van waste mooi op. Vaak komt het erop neer hoe je binnen TIMWOODS omgaat met je ‘ -TEITEN ‘.

Er zijn heel wat teiten, maar vaak zijn ze verbonden aan ’tijd’. Vooral prioriteit is er zo ééntje. Hoe belangrijk is het voor jou? Hoeveel prior geef je eraan en hoeveel tijd ben je bereid te spenderen? Weinig aandacht voor prioriteit heeft rechtstreeks gevolg op tijd. Dit kan leiden tot verspilling of foute beslissingen die dan weer hun effect hebben op een verhoging van waste.

Geef je prioriteit aan ‘snelle’ leveringen en doe je er alles aan om alles ‘snel buiten’ te krijgen, of geef je meer prior aan ‘kwaliteit’ en ga je voor een OTIF (On Time and In Full)? Waarmee lever je de meeste waarde aan de klant? Is jouw klant gelukkig met snelle, en meerdere, deelleveringen of is hij het meest tevreden met een OTIF?

Een prioriteit op ‘snel snel’ kan ook leiden tot ‘verliezen’ waar je ze niet verwacht. De S van timwoodS is zo een voorbeeld. Zijn we bereid om de tijd te nemen om onze medewerkers te leren kennen, trainen, op te leiden en al hun skills te benutten? Of werven we liever iemand aan die ‘sneller gaat renderen’. (en is dat ook zo?) De medewerker ziet zich miskent in de onderbenutting van de skills die hij heeft én moet vaak nog mee instaan voor het opleiden of inwerken van de nieuwe collega die de beoogde skills wel zou hebben. In een ‘war for talent’ kan je hier toch best even ook je ’teiten’ bekijken. Demotivatie is ook een waste.

Aan nagenoeg elke letter in het letterwoord TIMWOODS kan je een teit koppelen (of zelfs meerdere). capaciteit en continuïteit (sustain) zijn er enkele. Wachten – WIP (Work In Progress) is vaak gebonden aan capaciteit. Hoeveel kan je verwerken? Waar zitten de bottlenecks? Werk je push of pull? Hoeveel capaciteit heb je of heb je nodig? WIP is een verlies, een ‘stop’ in het proces en kan de continuïteit van jouw proces in gevaar brengen. Wachten kan verschillende oorzaken hebben. Zelfs de hoger besproken S kan aan de grondslag liggen. Je hebt binnen de organisatie ‘niemand die dat kan’, alhoewel je wel degelijk een medewerker hebt die het zou kunnen maar waar je de skills niet van benut.

Ga er zelf eens mee aan de slag. Bedenk zelf even welke ’teiten’ je aan een letter van timwoods zou kunnen koppelen binnen jouw organisatie.

Kwaliteit is binnen het Lean verhaal een héél belangrijke. Wat is kwaliteit? Wie bepaalt wat kwaliteit is? Hoeveel tijd ben je bereid te spenderen aan kwaliteit? Kwaliteit is overigens 1 van de grote pijlers van Lean Six Sigma (The Lean House). Kwaliteit hangt héél nauw samen met ’tijd’.

In jouw bedrijf of privé hebben heel wat teiten een grote invloed. Wanneer je het over tijdsmanagement hebt kan je niet voorbij aan teiten. Hoeveel tijd heb ik en hoe ga ik ermee om?

Een teit van een ander caliber en al geruime tijd een hot topic binnen bedrijven is ‘autoriteit’.

Er is heel veel aandacht voor leiderschap in werkomgevingen. Hoe past die teit binnen het Lean gebeuren en binnen jouw organisatie? Waar zit de link tussen autoriteit en tijd? Kan autoriteit waarde toevoegen voor jouw klant (intern zowel als extern)? En daar ga ik weer, het doel! Ja, hangt het doel ook niet samen met autoriteit dat op zich wellicht ook een relatie heeft met effecticviteit? Autoriteit kan een negatieve klank hebben, maar verdient voldoende positieve aandacht. Getuige daarvan zijn héél veel initiatieven en trainingen ivm leiderschap. Hoe ga je ermee om?

‘Gezag en autoriteit is in de sociologie de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie om een andere persoon of groep te leiden.’ (*)

Iedereen kent wel de situaties die eindeloos blijven aanslepen omdat er geen beslissing wordt genomen. Leadership helpt dan om uit de impasses te raken. Impasse = stilstand = WIP = tijdrovend = waste.

Mensen met veel expertise en kennis binnen hun vak worden ook wel een ‘autoriteit’ in hun vak genoemd. Dergelijke autoriteit, ‘experts’, kan je best benutten binnen jouw organisatie (denk maar aan de S van timwoodS). Deze autoriteit werd niet verkregen door het uitoefenen van ‘macht’, maar is een autoriteit verkregen door ‘erkenning’ van kennis en competenties. Een dergelijke autoriteit in huis hebben kan wel degelijk zijn weerslag hebben op andere teiten (o.a. kwaliteit, visibiliteit, effectiviteit, inventiviteit…) maar zeker ook op ’tijd’. Deze autoriteit/expertise werd vaak verkregen door ondervinding = het reeds gemaakt hebben van fouten en eruit geleerd hebben. Dat geeft jou tijd die je nu niet meer moet spenderen aan het maken van diezelfde fouten. Je kan de koploper worden in jouw branche door het benutten van deze autoriteit.

Ik kan nog een heel eind verder met het linken van teiten en timwoods, maar laat het graag aan jullie over.

Doe de oefening, neem eens ‘tijd voor teit‘.

Hier al een kleine voorzet .
Activiteit : het soort werk dat je al dan niet binnen een bepaalde tijd doet. Levert deze ook waarde op voor jouw klant?
Creativiteit : de tijd die je besteedt aan creëren, hoeveel waarde creëer jij voor je klant?
Effectiviteit : doeltreffendheid. Was jouw doel OTIF? Klantentevredenheid? …
Flexibiliteit : hoe gebruik je jouw tijd? Volgens een vast patroon of op een makkelijk te wijzigen manier? Hoe makkelijk kan je omspringen met het invullen/besteden van tijd?
Variabiliteit : vooral belangrijk binnen Six Sigma, de variatie zoveel mogelijk reduceren.
Specialiteit (autoriteit), connectiviteit, sereniteit, complexiteit, dualiteit, realiteit, affiniteit …

Tja, er blijken méér dan 1000 Nederlandstalige woorden te eindigen op ’teit’. Neem er je tijd voor!

28/05/2022