Nog een ‘Lean’ site?

Nog een ‘Lean’ site?

Nog een website over Lean?  Is alles nog niet verteld? Wat kan je nog vertellen over Lean zonder in herhaling te vallen of andere auteurs te kopiëren of te citeren?

Ik heb er even moeten over nadenken.  Wat kan ik nog aan het Lean verhaal toevoegen?  Er zijn al kasten vol boeken geschreven, vele auteurs publiceren op LinkedIn en andere kanalen.  Wat zou mijn verhaal anders, interessanter of boeiender kunnen maken?

Een moeilijke vraag waar ik nog niet echt een antwoord op heb gevonden.  Wellicht moet ik deze vraag laten beantwoorden door de lezers van mijn verhalen.  Vind je ze boeiend, zal je wellicht blijven lezen, vind je ze niet boeiend krijg ik hopelijk een signaal en kan ik bijsturen (Constant Improvement).  Meteen komt hier al Lean om de hoek kijken, VOC (The Voice of the Customer).  Wat verwacht mijn klant (lezer) van mij?

Wanneer ik in de praktijk over Lean vertel bij medewerkers in bedrijven, sta ik er nog vaak van versteld dat Lean nog steeds vrij onbekend is. Het woord ‘Lean’ heeft men wel al eens gehoord, maar wat het juist inhoudt is niet bekend.

Het valt op dat mensen zich vaak in de situaties die ik aanhaal in mijn trainingen herkennen.  De reactie ‘zo heb ik er nog nooit naar gekeken’ krijg ik vaak.  Te vaak wil een bedrijf Lean ‘implementeren’, alsof het een projectje is dat je even uitrolt en iedereen is Lean, we kunnen weer verder.  Lean is géén projectje, Lean is een filosofie, een ‘way of life’.

Ik heb de indruk dat mensen in hun privé-leven vaak méér lean zijn dan in hun werkomgeving.  Hoe zou dat komen?  Welke factor zorgt ervoor dat je wat je in je privé toepast, niet terug te vinden is op de werkvloer?

Privé heb je alles proper en georganiseerd (5S).  Je hebt jouw gewoontes en je houdt die aan omdat ze werken en je tevreden bent (Standardize).  M.a.w. jouw processen werken, ze bieden de uitkomst die je ervan verwacht.  Het in stand houden gaat vanzelf.  Ieder in het gezin heeft zijn taak, de vuilniszak gaat op tijd naar buiten, poetsen, grasmaaien enz. gebeuren volgens een eigen planning, vaak op een vast ritme.  De voorbereidingen voor een actie (grasmaaien) zitten in de vingers, je weet wat je nodig hebt, hoe je het moet doen, wanneer het goed is en wanneer niet (kwaliteitscontrole, normen). 

Er is een planning zodat ieder gezinslid zijn hobby’s kan uitvoeren.  Ouders rijden van hot naar her om hun kroost tijdig op de sportclub te krijgen, naar de muziekschool, paardrijden … De timing is bekend, je vertrekt op een bepaald uur om er tijdig te raken, tijdens de training ga je nog vlug even boodschappen doen en je weet wanneer je moet klaar zijn om tijdig je kind op te pikken.  Verschillende acties, handelingen, vloeien naadloos in elkaar.  (de processen sluiten op elkaar aan) Het herhaalt zich wekelijks en de uitkomst is vaak hetzelfde.  Wanneer er zich een onvoorziene omstandigheid voordoet, is er vaak al een plan B bekend om hieraan te remediëren.  Er kan snel geschakeld worden en alles verloopt weer vlot.  Het ‘gezinsbedrijf’ draait.  De klant is tevreden.

Op de werkvloer vertoon je dan plots ander gedrag.  De vraag ‘doe je dat thuis ook?” ligt dan voor de hand, maar is niet echt onterecht.  Waarom vertoon je een ander gedrag op de werkvloer dan thuis? 

Wellicht ligt het aan de context.  Thuis kom je binnen het gezin tot een consensus, je verdeelt de taken, je bespreekt wat goed is en wat niet goed is, je stuurt bij…  Binnen een bedrijfscontext heb je een hiërarchie, en nog te vaak zie je dat er heel wat ‘top down’ wordt opgelegd.  M.a.w. de context is gewijzigd.  Je wordt verplicht, vaak zonder veel inspraak, om handelingen te stellen die je zelf niet begrijpt of waarin je zelf geen zeggenschap hebt.  Andere context, ander gedrag.  Wellicht heb je ook andere vaardigheden nodig wanneer de context wijzigt?  De vaardigheden die in het gezinsbedrijf werken, blijken plots niet te werken op de bedrijfsvloer.  De communicatie verloopt ook anders.

Dit geldt ook voor het management en leidinggevenden.  Binnen hun ‘gezinsbedrijf’, binnen die context, reageren ze vaak heel anders dan binnen hun werkomgeving.  Ook een ‘leider’ zet zich binnen het gezin vaak in een andere positie dan op de werkvloer.  De hiërarchie wijzigt.  Go to Gemba verloopt anders in het gezinsbedrijf dan op de professionele werkplek.  Het inlevingsvermogen wijzigt? Waarom?

Lean wordt dan ook vaak in 1 adem genoemd met ‘change’ en ‘leiderschap’.  Nog twee onderwerpen waarvan kasten vol met boeken zijn geschreven en je dagelijks content kan vinden op allerlei kanalen.

Draait het niet rond ‘identiteit’ en ‘betrokkenheid’?  Jouw medewerker op de vloer is géén ander persoon dan de persoon binnen zijn ‘gezinsbedrijf’.  De context is gewijzigd, vaak wijzigt daardoor het gedrag, er worden andere vaardigheden verwacht.  Van medewerkers wordt vaak verwacht om binnen de bedrijfscontext een deel van hun eigen identiteit achter te laten, om ‘binnen de groep’ te passen.  Vaak zie je dan een probleem opduiken met betrokkenheid.  Kan je betrokkenheid verwachten van iemand die een stuk van zijn identiteit aan de tikklok moet achterlaten om perfect binnen de context te passen?

Lean zijn voor mij vooral de mensen.  Alle mensen in het bedrijf, van C-level tot op de werkvloer van elke afdeling. 

De term KPI die veel gebruikt wordt, heeft voor mij een bijkomende definitie : ‘Key PEOPLE of Intrest’.  De Lean filosofie is een lange reis van leren.  Neem jouw mensen mee op het leertraject en de Lean filosofie zal deel worden van jouw bedrijfsfilosofie en visie.

Bart Lowette

05/04/2021