Magazijn 2 : Wat ligt er in mijn magazijn?

Magazijn 2 : Wat ligt er in mijn magazijn?

Je hebt opgeruimd, je bent gestart met 5S.  Nu kan je gaan onderzoeken wat je in de rekken en op de plank hebt liggen.  Aangezien je alle overtollige spullen hebt kwijtgespeeld liggen er nu nog enkel handelsgoederen, verbruiksgoederen en ‘spullen’ die je nodig hebt en regelmatig gebruikt.

Welke handelsgoederen liggen er?  Wat verkoop je veel?  Wat verkoop je minder?  Wat verkoop je niet (meer)?

Doe een volledige stocktelling van het opgeruimde en uitgekuiste magazijn.  Je kan hiervoor de ProZes app gebruiken (stocktelling-app binnenkort beschikbaar op aanvraag bij ProZes) die je meteen heel wat inzichten geeft en de telling op zich monitort.

Tijd om de verzamelde data gaan te bekijken en een studie te maken.  Een ABC analyse kan heel wat verhelderen.  Je gaat jouw producten indelen van high runners naar low runners. (ABC analyse later hier nog meer over in een opex artikel).

Vaak helpt het om een inzicht scherp te stellen door je huidige voorraad te delen door een maand of jaarverbruik van dat artikel.  Zet je schrap!  Uit ervaring weet ik dat je in nagenoeg elk magazijn wel wat ‘winkeldochters’ hebt liggen.  Goederen waarvan je nog voorraad hebt om het maanden of jaren uit te zingen.  Verschiet niet wanneer je van een bepaald artikel voldoende hebt voor de komende 10 jaar.  Deze producten moet je zéker gaan taggen.

Waar je in 5S spullen sorteerde, is het nu de boodschap om je af te vragen hoe je die slow-movers of non-movers nog ten gelde kan maken, of ze te scrappen zodat de plank vrijkomt voor voorraad die wel roteert en wel nog opbrengt.  Voor heel wat producten kan je wellicht een actie doen naar de klanten zodat ze aan verminderde prijzen weg kunnen.

Denk er ook aan om die artikels ook in jouw ERP of voorraadsysteem te verwijderen of te markeren zodat ze zeker niet opnieuw worden besteld.  Haal ze ook uit jouw assortiment zodat ze niet opnieuw aan een klant worden aangeboden.  Je hebt het bewijs dat er zeer weinig vraag naar is.  (Analyseer ook even vanwaar de vraag origineel kwam?  Eenmalige ‘one shot’ klant die niet opnieuw bestelde?  Nieuw/beter product op de markt gekomen?  Prijs? …)

In sommige sectoren zoals elektronica zijn er ook ‘brokers’ die oudere componenten en materialen opkopen.

Bekijk de ABC grondig.  Zijn jouw high-runners = best en meest verkopende producten ook in die mate vertegenwoordigd in het magazijn?  M.a.w. ligt er meer voorraad van A dan van C producten?  Aangezien jouw high-runners meer bevraagd zijn is het logisch dat er meer voorraad van zou liggen dan van de C producten.  Maar wat is ‘meer voorraad’?  Wat is de ‘juiste voorraad’?  (kom ik nog op terug)

Bereken van elk product in elke categorie hoe lang je met de huidige voorraad nog kan beantwoorden aan de huidige vraag (vb gemiddelde vraag van de laatste 3 maanden).  Voorbeeld 10 stuks vraag per werkdag.  Huidige plankvoorraad/huidige vraag per dag = hoe lang je nog vlot jouw klanten kan leveren aan de huidige vraag.

Je weet nu wat er op jouw planken ligt.  Je weet nu ook waarvan er véél ligt en waarvan er weinig of niets ligt.  Je krijgt ook al een eerste vermoeden/indicatie van overstock of een risico op stockbreuken.

Vergewis je er ook van dat je jouw producten in duidelijke categorieën indeelt, duidelijke artikelcodes (‘Leesbare’ artikelcodes samengesteld volgens een bepaalde logica – meer hierover later) geeft en dat je rekening houdt met verschillende versies van producten.  Heb je tijds-gevoelige producten (vb voeding, mode-trends, elektronica die snel naar nieuwere versies evolueert enz.) ga dan aan de slag om te monitoren op datums, houdbaarheid, versies enz.  Ga je FIFO(First In First Out) of LIFO (Last In First Out) of FEFO (First Expired First Out) werken?  Heb je batchnummers, serienummers, vervaldatums enz.?  Welk nut hebben deze data?  Wat moet je ermee doen of wat kan je ermee doen.  Hoe kan je die data gebruiken om jouw magazijn beter te beheren?

Stap 2 in het magazijn : weet wat er op jouw planken ligt.  Categoriseer, identificeer, lokaliseer (ken locatiecodes toe).

Volgende week : Magazijn 3 – Help! Mijn stock zit fout!

08/10/2022