Procesverbetering

Verbetertraject

Je bent niet tevreden met de huidige gang van zaken?
Je ziet geen resultaat van je inspanningen?
Weet je waar je verspillingen zitten binnen de organisatie?
Zijn jouw processen duidelijk?
Heb je jouw processen in kaart gebracht?
Heb je last van wijzigende resultaten en kwaliteit?
Weet je waar jouw ‘bottlenecks’ zich bevinden?

Je steekt veel tijd en moeite in jouw bedrijf, maar de resultaten zijn wisselend of blijven uit.  Productie staat regelmatig stil, je hebt een (te) hoge voorraad, veel afkeur (uitval en afval), verspilling van tijd en energie…

Medewerkers, management en directie raken gefrustreerd.  Tijd voor een blijvende, geborgde oplossing.

Gebruik makend van verschillende lean-technieken en tools helpt ProZes je op weg.

5S : je werkplek organiseren en opgeruimd houden.
Kaizen : gestructureerd problemen en verspillingen aanpakken.
SOP : of standaardwerk-instructies : gestructureerd en duidelijk taken vastleggen.
Hoshin Kanri : jouw strategische doelstelling duidelijk krijgen en naar operationele acties omzetten en monitoren.
Bottleneck Management : identificeer, manage, los op, waar het fout loopt.
Value Stream Mapping : analyseer jouw goederen- en dienstenstroom, identificeer waarde.

Wat kan ProZes voor je doen?

 ProZes begeleidt je in heel het verbetertraject en maakt jouw medewerkers klaar voor de toekomst zodat zij kunnen zorgen voor implementatie en borging.
ProZes kan ook zelf zorgen voor de implementatie als je dat wenst.

Wil je aan de slag gaan met ProZes?  Neem dan contact met Bart via mail op Bart@prozes.be of met GSM +32(0)479115939